EFOP 3.3.2-16-2016-00302

 
 
 
 
 

„Hullámok hátán, avagy a
lehetőségek bárkáján”
TÁJÉKOZTATÁS AZ EFOP 3.3.2-16-2016-00302 KÓDJELŰ PÁLYÁZATRÓL

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: TOLNAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
PROJEKT CÍME: KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT
PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3.3.2-16-2016-00302
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 29.988.124 FT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020. AUGUSZTUS 29.

A projekt célja és tartalma:
A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár támogatási kérelmének célja, hogy az oktatási intézményekkel szorosan együttműködve olyan nem formális és informális tanulási alkalmakat valósítson meg, amelyek fejlesztik a részt vevő gyermekek kompetenciáit, bővítik ismereteiket. Ezek a foglalkozások nagy szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában. Célunk, olyan aktív közösségi programok megvalósítása, amely egyrészt a valódi közösségi kompetenciákat fejleszti és megteremti az igényt a valódi közösségi tevékenységek gyakorlására másrészt, hogy széleskörű együttműködési hálózat segítségével a célcsoport igényeire szabva olyan kulturális és készségfejlesztő kompetenciákat adjunk át, amelyek kiegészítik és segítik az iskolarendszerű oktatás eredményességét. A tevékenységek kialakításánál fontos szempont volt egy olyan program létrehozása, amely a résztvevők számára hasznos és érdekes, ami hatással lesz hosszú távú céljaik elérésében, és amelyen keresztül egy felelősebb, aktívabb társadalmi réteg tud létrejönni. A pályázat kidolgozása során figyelembe vettük hazánk oktatási-nevelési stratégiáit valamint az EU-s célkitűzéseket.